Hroty TORX

Značka:
Seřadit dle:

Bit 10 mm T25 x 30mm torx

Bit 10 mm T25 x 30mm torx
34 Kč
20 Kč
24 Kč
10 Kč (- 28%)
detail produktu
skladem

hrot TORX, T 6x25mm, S2, KITO

hrot TORX, T 6x25mm, S2, KITO
33 Kč
20 Kč
25 Kč
9 Kč (- 26%)
detail produktu
skladem vsestary

Bit TORX 8 mm T60 x 30 mm 20 ks

Bit TORX 8 mm T60 x 30 mm 20 ks
193 Kč
89 Kč
108 Kč
85 Kč (- 44%)
detail produktu
skladem

hrot TORX, T 5x25mm, S2, KITO

hrot TORX, T 5x25mm, S2, KITO
33 Kč
20 Kč
25 Kč
9 Kč (- 26%)
detail produktu
skladem vsestary

hrot TORX, T 7x25mm, S2, KITO

hrot TORX, T 7x25mm, S2, KITO
33 Kč
20 Kč
25 Kč
9 Kč (- 26%)
detail produktu
skladem vsestary

hrot TORX, T 8x25mm, S2, KITO

hrot TORX, T 8x25mm, S2, KITO
33 Kč
20 Kč
25 Kč
9 Kč (- 26%)
detail produktu
skladem vsestary

Bit 1/2" T70 torx

Bit 1/2" T70 torx
95 Kč
66 Kč
80 Kč
15 Kč (- 16%)
detail produktu
skladem

hrot TORX, T 30x25mm, S2, KITO

hrot TORX, T 30x25mm, S2, KITO
33 Kč
20 Kč
25 Kč
9 Kč (- 26%)
detail produktu
skladem vsestary

hrot TORX vrtaný, TTa 5x25mm, S2, KITO

hrot TORX vrtaný, TTa 5x25mm, S2, KITO
39 Kč
24 Kč
29 Kč
10 Kč (- 26%)
detail produktu
skladem

hrot TORX vrtaný, TTa 6x25mm, S2, KITO

hrot TORX vrtaný, TTa 6x25mm, S2, KITO
39 Kč
24 Kč
29 Kč
10 Kč (- 26%)
detail produktu
skladem

hrot TORX vrtaný, TTa 7x25mm, S2, KITO

hrot TORX vrtaný, TTa 7x25mm, S2, KITO
39 Kč
24 Kč
29 Kč
10 Kč (- 26%)
detail produktu
skladem

hrot TORX vrtaný, TTa 8x25mm, S2, KITO

hrot TORX vrtaný, TTa 8x25mm, S2, KITO
39 Kč
24 Kč
29 Kč
10 Kč (- 26%)
detail produktu
skladem

hrot TORX vrtaný, TTa 9x25mm, S2, KITO

hrot TORX vrtaný, TTa 9x25mm, S2, KITO
39 Kč
24 Kč
29 Kč
10 Kč (- 26%)
detail produktu
skladem

hrot TORX vrtaný, TTa 10x25mm, S2, KITO

hrot TORX vrtaný, TTa 10x25mm, S2, KITO
39 Kč
24 Kč
29 Kč
10 Kč (- 26%)
detail produktu
skladem

hrot TORX vrtaný, TTa 15x25mm, S2, KITO

hrot TORX vrtaný, TTa 15x25mm, S2, KITO
39 Kč
24 Kč
29 Kč
10 Kč (- 26%)
detail produktu
skladem vsestary